Koninklijke Woudenberg

VERLEDEN
Koninklijke Woudenberg is na de 2e wereldoorlog uitgegroeid tot een eigentijds restauratie bouwbedrijf. Er zijn een groot aantal tot de verbeelding sprekende projecten gerealiseerd en vele monumenten gerestaureerd.

HEDEN
Koninklijke Woudenberg is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) en aangesloten bij de Vakgroep Restauratie. Als partner voor opdrachtgevers en ontwerpers spelen wij een rol in het behoud, restauratie en de ontwikkeling van het Cultureel Erfgoed. De kwaliteit van onze restauratie- en renovatiewerkzaamheden blijft gewaarborgd door onze goed opgeleide specialistische vaklieden.

TOEKOMST
Koninklijke Woudenberg investeert voortdurend in personeel en onderneming. Wij investeren in opleiding en kennis om invulling te geven aan onze ambitie, waaronder restauratie. Met onze visie willen wij bouwen aan de toekomst. Met behoud en kennis van het ambacht, aangevuld met moderne technieken, zorgen wij mede dat het Cultureel Erfgoed voor de volgende generaties behouden blijft.
 

bouwbedrijf   restauratie   renovatie  herbestemming
     cultureel erfgoed  monumenten
traditioneel  vaklieden  ambachten  moderne technieken
           lean werken  milieu   co2-reductie   FSC  ERB

Koninklijke Woudenberg draagt historische vondsten over aan stadsbestuur Maastricht

Tijdens de restauratie van het stadhuis Maastricht heeft Koninklijke Woudenberg unieke museumstukken gevonden en overgedragen aan de gemeente.

Lees meer >>

Koninklijke Woudenberg opent vestiging Maastricht

Koninklijke Woudenberg opent nieuwe vestiging in Maastricht. Met de nieuwe vestiging  wil het bedrijf samen met haar opdrachtgevers en partners meebouwen aan het behoud en de belevingswaarde van het Limburgse cultureel erfgoed. De restauratie van het stadhuis in Maastricht is daar een mooi voorbeeld van...

Lees meer >>

0